Nowości

Uścisk Papieża

Krzysztofa Bik-Jurkow

Wspomnienia osób, które spotkały Kardynała Karola Wojtyłę, a później Ojca Świętego Jana Pawła II, przepełnione są ogromnym wzruszeniem. Niektórzy mówią wprost: zmienił moje życie. Inni twierdzą: czas spotkania – krótki albo trwający dłuższą chwilę – nie odgrywał aż tak istotnej roli, bo za wielkie szczęście uznają to że stanęli blisko Świętego Człowieka. Przemówił do nich, uścisnął dłoń, podarował różaniec – dzisiaj skarb, cenna relikwia.

 Ulotna chwila miała swoją siłę. Poruszające przeżycie stało się impulsem do przypomnienia homilii, analizowania genialnych myśli, impulsem do następnego kroku – sięgnięcia po literaturę, wczytania się w jego poezję, odkrywania piękna przedstawionego na kartach. I wreszcie refleksja: nasycenie życia słowem Papieża wzmacnia wiarę. Pozostaje zatem czerpać z tej mądrości.

Gdziekolwiek Wielki Polak pojawił się podczas pielgrzymek, tłum skandował „Zostań z nami”. Został. W pamięci wiernych z całego świata i swoich dziełach.

Słowa Świętego nawiązujące do Ewangelii są drogowskazem dla każdego pokolenia, nigdy nie przemijają. Przytaczamy niektóre teksty z myślą o młodych, by wtapiając się w atmosferę tamtych spotkań z Janem Pawłem II, zrozumieli sens spontanicznego okrzyku, prośby sprzed lat: „Zostań z nami”.Pamiętniki Włościanina

Jan Słomka

Pamiętniki Włościanina po raz pierwszy przeczytałem w 2000 roku przygotowując się do egzaminów doktoranckich na wydziale Europy Środkowo-Wschodniej w Indiana University w Bloomington, USA. Zafascynowały mnie opisy zwyczajów na wsi, ale lektura wywołała głębsze refleksje – czytając wspomnienia Słomki o wielokrotnym przejściu wojsk przez jego wioskę i okolice, o wiele lepiej zrozumiałem doświadczenia ludności cywilnej na froncie wschodnim w sferze zmiany mentalności włościan, poczucia przynależności narodowej. Ten proces dokonał się w ciągu życia Jana Słomki. Napisał, że włościanie przez wiele lat po uwłaszczeniu byli: „zupełnie obojętni na sprawy narodowe”.  Z własnego doświadczenia wiem, że lektura książek i czasopism utrwaliła we mnie polskość. Budując ten fundament poczułem się Polakiem. Przypuszczam, iż włościanie w podobny sposób dochodzili do poznania swoje narodowości.

Dziś, jak profesor historii, nadal korzystam z Pamiętników włościanina i zachęcam innych aby je czytali. Pokazują w jaki sposób zwyczaje i sposób myślenia na wsi zmieniły się w XIX i na początku XX wieku.

Nathan Wood – Profesor the University of KansasRepresje Komunistyczne w Tarnowskiem 1945 -1956

Dr. Maria Żychowska (ur. 1933) – harcerka, historyk, archiwistka.

Wieloletni kierownik Archiwum Państwowego w Tarnowie, autorka kilku książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa. Po otwarciu archiwów IPN podjęła mozolny trud przebadania obszernej dokumentacji pozostawionej po tarnowskiej bezpiece. Efektem tej pracy jest szczegółowe zestawienie represji, jakim po II wojnie światowej zostali poddani mieszkańcy szeroko rozumianej Ziemi Tarnowskiej.

Pierwszy tom tego dzieła poświęcony miastu Tarnów i powiatowi tarnowskiemu, trzymają Państwo w rękach.


Bestseller zrealizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.